fbpx

Privaatsuspoliitika

AMV House OÜ

Kuusikuveere, Tila küla, Tartu vald, Eesti 60532

Tel: +372 5020 121

E-mail: info@amvhouse.ee

www.amvhouse.ee

 

Privaatsuspoliitika ülevaade annab infot selle kohta, kuidas ja milleks AMV House OÜ oma (potentsiaalsete) klientide andmeid (sh päringu saatjad, kliendilepingu sõlmijad) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika ja isikuandmete kaitse eesmärk on tagada klientide privaatsus kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

„Isikuandmetena“ kajastuvad mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Näiteks nimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress. Samuti kuulub “isikuandmete” alla AMV House OÜ poolt kogutav teave – kodulehe külastused, erinevate sotsiaalmeedia kanalite kasutamine ja meie poolt pakutavate teenuste kasutamine.

 

Külastades AMV House OÜ veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas. 

Töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

 • AMV House OÜ turunduskanalitest (sh koduleht, sotsiaalmeedia) kogume isikustamata tehnilisi andmeid kanalite toimivuse ja kasutusotstarbekuse kohta, et selle põhjal veebilehte parandada ja külastajatele mugavamaks muuta. Lisaks kogume võimalusel andmeid potentsiaalsete klientide huvide ja eesmärkide kohta, et pakkuda kvaliteetsemat teenust ja täiustada AMV House OÜ kodulehe funktsionaalsust ja kasutajasõbralikkust.
 • AMV House OÜ kogub päringu-, kliendilepingu vormi täitmise käigus ja e-kirja saatmisel tekkivaid andmeid.

Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks isikukood, nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik. 

Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, postiaadressi, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone. 

Kontaktivormi ja e-kirja sisu säilitatakse klienditeeninduse huvides teatud aja, kuid seda infot ei kasutata turunduse otstarbel. Isikuandmeid töötleme me selleks, et isikuid tuvastada ning täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

 • Automaatselt kogutavateks andmeteks on kasutaja veebibrauserilt saadud andmed – brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, milliseid sisulehti kasutaja uuris ning kaua teatud lehtedel viibis ja muud kodulehestatistika andmed.
 • Muude isikuandmetena kogume andmeid, mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt.
 • Isikuandmete eriliike AMV House OÜ ei töötle.

 

AMV House OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • AMV House OÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine;
 • kliendile uute teenuste pakkumine ja olemasolevate teenuste täiendamine;
 • AMV House OÜ teenuste analüüsimine ja täiustamine;
 • turunduskanalite (sh koduleht) haldamine ja parem toimimine;
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
 • kliendi päringutele vastamine;
 • tunnistuste ja sertifikaatide väljastamine. 

 

Isikuandmete kogumine

Isikuandmeid kogume otse andmesubjektidelt koos nende nõusolekuga, kas e-kirja teel või kontaktivormiga. Lisaks kasutame automaatseid andmekogumisvahendeid (nt kodulehe analüüsiprogramm Google Analytics), sealhulgas küpsiseid (salvestavad kodulehe kasutustegevust) ja teisi jälgimisvahendeid, mis aitavad kaasa AMV House OÜ kodulehe kasutajakogemuse paremaks optimeerimiseks ja tagavad seeläbi pakutavate teenuste kõrge kvaliteedi ja kliendile mugava navigeerimise kodulehel.

 

Kodulehel kasutame küpsiseid (Cookies) ja pikslisilte (Pixel), mis on vabatahtlikud igale kodulehe külastajale ja soovi korral on neist võimalik keelduda.

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Küpsised võimaldavad meelde jätta kasutaja eelistused (näiteks enim külastatud veebilehed / aadressid jms info), et pakkuda kliendile veebisirvija kiiremat tegutsemist. Veebilehitsejad on vaikimisi määratud küpsiseid lubama, kuid seda on võimalik manuaalselt seadetes muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest, blokeerib kolmandate osapoolte küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest. 

 

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

 

AMV House OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

 • Küpsiseid kasutatakse meie veebilehtedel, et pakkuda AMV House OÜ kodulehe külastajale paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel ära tunda AMV House OÜ kodulehe ja kohandada kodulehe (kliendile kuvatava reklaami) sisu automaatselt nii, et see sobiks teie vajadustega, kui te lehte edasi külastate ja ka tulevikus uuesti lehele satute. Küpsiste kasutamine lihtsustab kodulehe kasutajate vajaduste äratundmist. Küpsised võimaldavad koguda kasutajastatistikat, mis aitab meil mõõta ja parandada meie kodulehe toimivust.
 • Seansiküpsised (ajutised küpsised) on ajutised ning kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiste kasutuseesmärk on võimaldada meie teenuse kasutamist.
 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid AMV House OÜ veebilehtedel. Püsiküpsiseid võidakse kasutada näiteks veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks (nt järelturundus funktsiooni kasutamiseks) ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

 

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Te saate alati ise otsustada, kas küpsiseid oma veebilehitseja sätetes lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, seadistage oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun tutvuge oma veebilehitseja abifunktsiooniga.

 

Täpsemalt öeldes kasutab AMV House OÜ:

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Analüütilised küpsised on näiteks Google Analyticsi küpsised. AMV House OÜ veebileht kasutab Google Analyticsi andmeid, mida kogutakse peamiselt Google Analyticsi osutatavate teenuste kaudu ja sellele kehtivad Google Analyticsi tingimused. 
 • reklaamiküpsiseid, mis aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks AMV House OÜ kodulehele on lisatud Facebook Pixel kood, mis aitab külastajale kuvada sihitud reklaame Facebookis. Kui ei soovi AMV House OÜ veebilehe reklaami Facebookis enam näha, siis saab selle keelata Facebooki eelistuste all. 
 • kolmandate osapoolte küpsiseid, nt Youtube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videosid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega. Selleks, et see tehniliselt oleks võimalik, kasutame Avada kujunduse poolt loodud privacy_embeds küpsist.
 • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

 

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla. Küpsised saab hiljem uuesti ka manuaalselt veebisirvijas aktiveerida.

 

Isikuandmete jagamine

AMV House OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda. Kogutud ja  töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus. Teenuse raames klientide poolt sisestatud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

 

Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

 • Võlgade sisse nõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid.
 • Riikliku järelevalve asutused ja Politsei.
 • Eesti Töötukassa klientide andmed Töötukassa koolituskonsultantidele. Jagatavateks andmeteks on eesnimi, perenimi ja isikukood.
 • Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.

 

Kogutud andmete turvalisus ja säilitamine

Isikuandmete turvalisuse tagamiseks püüame teha kõik võimaliku, et vältida andmetele loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

 

AMV House OÜ poolt kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks on kehtestatud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikuks saamise võimalikest tagajärgedest.

 

Isikustamata tehnilisi veebilehe kogutud andmeid säilitatakse üldjuhul tähtajatult. Andmete säilitamise tähtaeg sõltub vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada erinevaid probleeme ja täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

 

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse muuhulgas otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu. Kui õigusaktid isikuandmete säilitamist ei nõua ja AMV House OÜ neid ei vaja, siis kustutatakse need andmed. Sel juhul võidakse antud isikuandmeid kasutada ainult statistilistel eesmärkidel ja üksnes anonümiseeritud kujul.

 

AMV House OÜ võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist.

 

Kui on küsimusi Teie isikuandmete säilitamise või turvalisuse kohta, siis palun kirjutada info@amvhouse.ee.

 

Kliendi  (andmesubjekti) õigused

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata ja need ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel.

 

Kliendil on õigus pääseda ligi AMV House OÜ poolt töödeldavatele ja säilitatavatele kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist või kustutamist. Kliendil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

 

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

 

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Kui Teil on küsimusi oma õiguste kohta või olete arvamusel, et AMV House OÜ on Teie isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud Teie õigusi, peaksite kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@amvhouse.ee. Kui AMV House OÜ poolt pakutud lahendus ei rahulda Teid, siis on Teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebilehti ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

 

Muud sätted

AMV House OÜ võtab endale õiguse privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused ning selle uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel. Kui Teil on küsimusi, siis võtke meiega ühendust saates kiri info@amvhouse.ee.